Kim jesteśmy?
Jesteśmy ludźmi, którzy przyjmują Maryję we własnych domach. O ile działalność wielu ruchów i wspólnot odbywa się przy kościołach, osoby uczestniczące w Apostolacie przyjmują w swoich domach tzw. sanktuarium. Jest to obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w kształcie małej kapliczki. Do Apostolatu może należeć każdy: żyjący w rodzinie i samotny; zdrowy i chory; zabiegany i dysponujący czasem; święty i upadający.

Dlaczego Apostolat?
Wierzymy, że Maryja chce wyjść do nas, tak jak kiedyś wybrała się do swej krewnej, Elżbiety. W ten sposób Maryja codziennie przypomina, że w oczach Boga jestem Jego dzieckiem. Uświadamia, że On potrzebuje mnie, gdy jestem w pracy, odpoczywam z rodziną, robię zakupy, sprzątam w domu czy spędzam czas z przyjaciółmi.

Jak to wygląda w praktyce?
Obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej nawiedza co miesiąc stały krąg złożony z dziesięciu osób lub rodzin. W każdym domu przebywa trzy dni i jest przekazywany do następnej rodziny lub osoby z tego kręgu. Pomocą w przeżywaniu nawiedzenia jest załączona książka z modlitwami i rozważaniami. Osoba odpowiedzialna za krąg troszczy się, by obraz stale w tym kręgu peregrynował, dlatego też sporządza listę osób należących do niego i stara się być z nimi w kontakcie.

Chcesz do nas dołączyć?
W naszej parafii funkcjonuje 9 kręgów Apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej. Cieszymy się, że tyle osób chce, by Maryja kształtowała ich codzienność. Jeśli chcesz włączyć się do tego dzieła, zapraszamy do kontaktu.

Koordynatorem Apostolatu w naszej parafii jest Sylwia Trzaskowska.
tel. 506 475 336

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Odwiedź stronę Ruchu Szensztackiego