On dźwigał nasze choroby i wziął na siebie nasze cierpienia.
(Iz 53, 4)

ZNACZENIE SAKRAMENTU NAMASZCZENIA CHORYCH

Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. (Jk 5, 14 – 15)

Sakrament namaszczenia chorych jest przeznaczony dla osób ciężko chorych i starszych. Można przyjmować go wielokrotnie, nie tylko w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia.

Skutki specjalnej łaski sakramentu namaszczenia chorych są następujące:
– zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla jego własnego dobra oraz dla dobra całego Kościoła;
– umocnienie, pokój i odwaga, by przyjmować po chrześcijańsku cierpienia choroby i starości;
– przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty;
– powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu;
– przygotowanie na przejście do życia wiecznego. (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1532)

. . .

NAGŁA POTRZEBA

Zapotrzebowanie na wizytę u chorego można zgłosić w zakrystii po Mszy świętej, w kancelarii (także telefonicznie) lub na plebanii. W przypadku zagrożenia życia wizyta odbywa się – jeśli to możliwe – natychmiastowo.

Zapraszając księdza z Najświętszym Sakramentem w miarę możliwości należy przygotować stół (stolik) nakryty białym obrusem, a na nim krzyż i dwie świece.

. . .

WIZYTY COMIESIĘCZNE

W naszej parafii księża odwiedzają chorych z posługą sakramentalną w każdy pierwszy piątek miesiąca. Udzielają Komunii świętej, a w razie potrzeby służą spowiedzią i sakramentem namaszczenia chorych. Na taką wizytę można zapisać się u ks. Łukasza.