Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa to postawienie na pierwszym miejscu w swoim życiu Jezusa, Jego prawa, prawdy, miłości, a także sprawiedliwości i miłosierdzia czyli wszystkich przymiotów Jego Boskiego Serca. Dzieło Intronizacji odwołuje się do przesłania Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny.

Rola i zadania wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa:
– Przybliżanie wspaniałej miłości Pana Jezusa i odwzajemnianie jej przez własne życie, życie w stanie łaski uświęcającej.
– Wynagrodzenie Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze, naszych rodzin, grup, parafii, społeczności, Polski przez cotygodniową adorację Najświętszego Sakramentu.
– Uczestnictwo w pierwszopiątkowym nabożeństwie wynagradzającym.
– Msza święta wynagradzająca, posty, modlitwy, różaniec, droga krzyżowa; różne umartwienia w intencji Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszym sercu, rodzinie, parafii i w Polsce.
– Jednoczenie wszystkich grup w parafii w tym dziele.
– Organizowanie czuwań, pielgrzymek, rekolekcji.
– Rozpowszechnianie przesłania Pana Jezusa do Rozalii Celakówny przez książki, ulotki, opracowania.

W naszej parafii
Wspólnota intronizacyjna prowadzi modlitwę adoracyjną w każdy poniedziałek o godz. 17:00.