Służba liturgiczna zrzesza ministrantów w różnym wieku: od chłopców z najmłodszych klas szkoły podstawowej po dorosłych mężczyzn. Wszyscy wedle możliwości pełnią posługę w czasie Mszy świętej i innych nabożeństw.

Kilku spośród starszych ministrantów, po ukończeniu odpowiedniego kursu prowadzonego w seminarium duchownym, otrzymało liturgiczną posługę lektora. Mamy także w naszej parafii dwóch nadzwyczajnych szafarzy Najświętszego Sakramentu. Zostali oni przygotowani i pobłogosławieni przez biskupa, aby pomagać księżom w udzielaniu Komunii świętej oraz zanosić ją chorym.

Młodsi ministranci regularnie uczestniczą w zbiórkach prowadzonych przez księdza opiekuna. To okazja nie tylko do doskonalenia warsztatu posługi liturgicznej, ale także do chrześcijańskiej formacji. Poprzez wspólną modlitwę, katechezę oraz różne formy zajęć rozwijają swoją wiarę i pogłębiają wiedzę religijną. Ważny jest także wymiar integracyjny spotkań, który pomaga w moralnym oraz osobowościowym rozwoju chłopców.

Opiekunem służby liturgicznej jest ks. Łukasz.