Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. (Obrzędy bierzmowania)

ZNACZENIE SAKRAMENTU

Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:
– zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie;
– ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
– pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
– udoskonala naszą więź z Kościołem;
– udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się krzyża. (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1303)

Bierzmowanie jest nazywane sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Przyjęcie go jest świadomym potwierdzeniem wiary otrzymanej na chrzcie i wymaga gotowości, by w sposób dojrzały i odpowiedzialny wyznawać swoją wiarę i bronić jej.

. . .

PRZYGOTOWANIE

Zgodnie z postanowieniami Synodu Młodych Diecezji Warszawsko-Praskiej przygotowanie do bierzmowania rozpoczyna się w pierwszej klasie szkoły średniej i obejmuje 12 miesięcy pracy formacyjnej. Oczywiście mogą przystąpić do niego także starsze osoby.

Częścią przygotowania do dojrzałości chrześcijańskiej jest też zdobywanie wiedzy religijnej. Dlatego kandydaci mają obowiązek uczęszczać na lekcje religii w szkole.

Miejscem przyjmowania sakramentu bierzmowania i przygotowania do niego, poza sytuacjami nadzwyczajnymi, jest parafia zamieszkania (a nie np. parafia szkoły).

. . .

W NASZEJ PARAFII

Przygotowanie rozpoczyna się we wrześniu (na początku pierwszej klasy szkoły średniej). Wcześniej, już w czerwcu organizowane jest spotkanie informacyjne dla rodziców.

Spotkania dla kandydatów odbywają się dwa razy w miesiącu, a część z nich jest prowadzona przez animatorów w małych grupach.

2023/2024
Spotkanie informacyjne dla rodziców: 11.06.2023
Termin oddawania kart zgłoszeniowych: 10.09.2023
Bierzmowanie: 07.11.2024, godz. 18:00

2024/2025
Spotkanie informacyjne dla rodziców: 16.06.2024, godz. 19:00
Termin oddawania kart zgłoszeniowych:
Pierwsze spotkanie dla kandydatów:
Przewidywany termin bierzmowania: październik/listopad 2025

Strona ze szczegółowymi informacjami dla kandydatów oraz materiałami ze spotkań:
kandydaci.parafiakarczew.pl

. . .

KONTAKT

Za przygotowanie młodzieży w naszej parafii odpowiedzialny jest ks. Rafał. W sprawach związanych z bierzmowaniem można kontaktować się mailowo pod adresem: bierzmowanie.parafiakarczew@gmail.com

. . .

DLA DOROSŁYCH

W naszej parafii nie prowadzimy przygotowania do bierzmowania dla dorosłych. Zainteresowanych zachęcamy do skorzystania z takiej możliwości w innych parafiach, np.

Katedra warszawsko-praska
Archikatedra warszawska
Kościół Akademicki Św. Anny
Parafia Najświętszego Zbawiciela