Ewangelia

Przerażające zdziwienie

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA Jezus powiedział do swoich uczniów:«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim […]

Ewangelia

Ile ci dzisiaj potrzeba?

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:«Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje […]

Ewangelia

Każdy kocha za siebie

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:«Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. […]

Ewangelia

Biblia od ateisty

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i […]

Ewangelia

Dwie miłości

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: […]

Ewangelia

Absurd

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał […]

Ewangelia

Twoje, nie twoje

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:«Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, […]

Ewangelia

Dobry syn

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:„Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: «Dziecko, idź dzisiaj […]

Ewangelia

Jest robota

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił […]