. . . oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci.
(Obrzędy sakramentu małżeństwa)

ZNACZENIE SAKRAMENTU

Jezus powiedział: «Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela.» (Mt 19, 4 – 6)

Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką, chociaż w ciągu wieków mogło ulegać licznym zmianom w różnych kulturach. (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1603)

Ja [N.] biorę ciebie [N.] za żonę/męża i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże wszechmogący w Trójcy Jedyny, i wszyscy Święci. (Obrzędy sakramentu małżeństwa)

. . .

PRZYGOTOWANIA I FORMALNOŚCI

1. Sakrament małżeństwa, tak jak i inne sakramenty, przyjmuje się zasadniczo we własnej parafii – w miejscu faktycznego aktualnego zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej. (Liczy się fakt zamieszkania, a nie pochodzenia, przyjęcia chrztu, zapisania w kartotece parafialnej itd.) Jeżeli narzeczeni z ważnych powodów chcą wziąć ślub w innym kościele, potrzebna będzie do tego zgoda z parafii zamieszkania.

2. Termin ślubu należy zarezerwować w kancelarii parafialnej z dużym wyprzedzeniem.

3. Należy zaplanować udział w kursie przedmałżeńskim, który trwa kilka tygodni (patrz niżej).

4. Kilka miesięcy (nie więcej niż pół roku) przed ślubem należy udać się do urzędu stanu cywilnego i pobrać zaświadczenie o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa. Ten dokument jest ważny przez sześć miesięcy.

5. Około 3 miesiące przed ślubem (w razie potrzeby można to zrobić wcześniej, do 6 miesięcy przed ślubem) narzeczeni umawiają się na spotkanie w kancelarii parafialnej i spisanie tzw. protokołu przedmałżeńskiego. Na to spotkanie będą potrzebne następujące dokumenty:
zaświadczenie z USC,
świadectwa chrztu i bierzmowania, (Uwaga! Zazwyczaj informacja o bierzmowaniu jest odnotowana w akcie chrztu, nawet jeśli bierzmowanie odbyło się w innej parafii. Tylko jeśli nie ma takiej adnotacji w akcie chrztu, potrzebne jest oddzielne świadectwo bierzmowania).
zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego wraz z poradnią rodzinną,
dowody osobiste,
dane świadków: dokładny adres i wiek.

6. Po sporządzeniu protokołu następuje wpisanie narzeczonych do księgi zapowiedzi przedślubnych. Te zapowiedzi zostaną podane do publicznej wiadomości w najbliższe dwie niedziele. Ksiądz wydaje także prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w parafii zamieszkania drugiego z narzeczonych.

7. W odpowiednim czasie narzeczeni dwa razy przystępują do spowiedzi. Należy na początku powiedzieć spowiednikowi, że jest to spowiedź przedślubna, a po spowiedzi poprosić o podpis. Zaświadczenie o spowiedzi dołączamy do dokumentów w kancelarii parafialnej.

8. W ostatnich dniach przed ślubem narzeczeni jeszcze raz przychodzą do kancelarii parafialnej, żeby podpisać akt ślubu oraz dokumenty cywilne.

. . .

WAŻNE KWESTIE DOT. ORGANIZACJI CEREMONII ŚLUBNEJ

!!! W sprawie oprawy muzycznej należy skontaktować się z panem organistą. Jeśli narzeczeni chcą zaangażować dodatkowych wokalistów lub instrumentalistów, są zobowiązani uzgodnić to wcześniej z organistą. Ślub kościelny jest celebracją liturgiczną i jego oprawa muzyczna (repertuar i dobór instrumentów) musi być zgodna z prawem liturgicznym Kościoła.

!!! Sprawy związane z dekoracją kościoła omawiamy z panem kościelnym.

!!! Fotografowie i kamerzyści przed rozpoczęciem liturgii powinni przyjść do zakrystii, żeby uzgodnić z księdzem zasady pracy. Także oni muszą pamiętać, że uczestniczą w obrzędach religijnych oraz uszanować sakralność miejsca. Warto postarać się o fotografów posiadających uprawnienia do wykonywania pracy w czasie celebracji liturgicznych wydawane przez instytucje kościelne.

. . .

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

Kurs przedmałżeński standardowo składa się z dziesięciu katechez prowadzonych przez księdza lub/i osoby żyjące w małżeństwie. Dodatkowo należy odbyć trzy indywidualne spotkania w tzw. poradni rodzinnej.

Należy odpowiednio wcześnie zaplanować uczestnictwo w kursie, ponieważ obecność obojga narzeczonych na wszystkich spotkaniach jest obowiązkowa.

W naszej parafii kurs przedmałżeński jest organizowany raz w roku i rozpoczyna się w lutym. Spotkania odbywają się w niedziele o godz. 19:00. Dokładna informacja o rozpoczęciu kursu jest podawana w ogłoszeniach parafialnych.

Narzeczeni mogą skorzystać z kursu organizowanego w dowolnej parafii. Terminy kursów prowadzonych w całej diecezji można znaleźć na stronie diecezjalnego duszpasterstwa rodzin.

W diecezji warszawsko-praskiej nie dopuszcza się kursów „weekendowych”. Wyjątek stanowi kurs organizowany przy sanktuarium w Loretto, ale jest on przeznaczony tylko dla osób w skomplikowanej sytuacji życiowej (np. mieszkających za granicą). Więcej informacji.

Nie ma także możliwości odbycia kursu w formie zdalnej, online. Więcej informacji.