OAZA

Ruch Światło-Życie jest nazywany oazą, bo każdy może w nim odpocząć i poczuć się dobrze: z Bogiem i wśród innych osób, które starają się rozwijać swoją wiarę. Tak jak w oazie na pustyni – można tu nabrać sił do dalszej drogi przez życie.

Założenie ruchu jest takie, że młodzież formuje młodzież. Starsi dzielą się z młodszymi swoją wiarą, wiedzą i po prostu przyjaźnią.

SPOTKANIA

W naszej parafii do oazy zapraszamy młodzież z 7 i 8 klas szkoły podstawowej i ze szkół średnich. Spotkania odbywają się w każdy piątek o godz. 19:00 i trwają ok. dwie godziny. Najpierw są wspólne zajęcia: modlitwa, śpiew, konferencje tematyczne, czasem jakieś warsztaty lub zabawy integracyjne itp. Druga część odbywa się w grupach podzielonych według wieku i poziomu formacji.

Opiekunem oazy w naszej parafii jest ks. Rafał. Wspierają go animatorzy w wieku studenckim.

REKOLEKCJE

W czasie wakacji oazowicze biorą udział w rekolekcjach organizowanych na szczeblu diecezjalnym. Poznają swoich rówieśników z innych parafii, żeby wspólnie zrobić kolejny krok na drodze wiary.