Przez pustynię

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
(Mk 1, 12 – 15)

Każdy z nas ma do przejścia jakąś pustynię. Etap życiowej wędrówki, gdzie jest sucho i gorąco. Gdzie brak punktów odniesienia i łatwo zgubić kierunek. Gdzie nikt nie jest nam w stanie pomóc. Gdzie fatamorgany kuszą, a czasem chce się zrezygnować i paść.

Jezus przychodzi właśnie na tę pustynię, żebyś nie był sam. I żeby ci powiedzieć: Nie zatrzymuj się, idź dalej.