Czyj jest ten obraz i napis?

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?»
Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu wystawiacie Mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga».
(Mt 22, 15-21)

Obraz i napis cezara znajduje się na monecie i dlatego monetę podatkową Jezus poleca oddać cezarowi. A na czym znajduje się obraz i napis Boga? Co należy do Boga? „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz” (Rdz 1, 27). To w tobie jest obraz Boży. To w tobie jest Jego napis: Boże Słowo wypisane w twoim sercu (por. Jr 31, 33). Oddaj więc Bogu, co należy do Boga. Uznaj, że Twoje życie należy do Niego.