Dwie miłości

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».
(Mt 22, 34-40)

Te dwa przykazania są zaczerpnięte z dwóch różnych miejsc w Starym Testamencie (Pwt 6, 5 i Kpł 19, 18). Pan Jezus łączy je ze sobą, żeby nam uświadomić, że stanowią całość i się nawzajem warunkują. Nie da się kochać Boga jednocześnie nienawidząc ludzi, którzy są Jego dziećmi. I nie da się w pełni kochać człowieka bez miłości Boga, bo to On nadaje właściwą perspektywę, pozwalającą w bliźnim zobaczyć brata lub siostrę.

Która z tych miłości potrzebuje w tobie umocnienia? Co zrobisz, żeby twoja miłość do Boga była bardziej wierna? Co zrobisz, żeby twoja miłość do bliźniego była bardziej ofiarna?