Ewangelia

Nieprywatny grzech

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?»Jezus mu […]

Ewangelia

Jak poganin i celnik

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA Jezus powiedział do swoich uczniów:«Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego […]

Ewangelia

Inflacja życia

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych […]

Ewangelia

Ty też masz władzę kluczy

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, […]