Ogłoszenia

Ogłoszenia, 03.03.2024

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 1. Dziękujemy mieszkańcom ul. Mochnackiego za złożoną ofiarę na kościół 1425 zł po zakończonej peregrynacji obrazu Matki Bożej Karczewskiej. Bóg zapłać również za […]

Ewangelia

Trzy świątynie

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali […]