Schola dziecięca prowadzona przez pana organistę Bernarda Przybysza śpiewa na Mszach świętych w niedzielę o godz. 10:30.

Próby odbywają się w każdy piątek o godz. 17:00 w salce na plebanii. Zapraszamy wszystkie chętne dzieci!